Disclaimer

  • Lasaulec besteedt uiterste zorg aan een actuele en correcte website.
  • Aan de inhoud van deze website kunnen echter geen rechten worden ontleend.
  • Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
  • Lasaulec kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op www.lasaulec.nl.